Coaching

Loop je tegen een lastige situatie aan?

Sta je voor een moeilijke keuze?

Heb je behoefte aan rust in je leven?

Ben je op zoek naar meer balans?

 

   

 

Herken je dit en heb je behoefte aan iemand die luistert, met je meekijkt en onderzoekt dan kan ik iets voor je betekenen.

Als coach help ik je een bredere of andere kijk te krijgen op situaties waar jij in je leven tegenaan loopt. Dit doe ik door samen met jou je vraag duidelijk te krijgen en daar onderzoekend en aldoende aan te werken. Ik bied je ruimte, zodat je je eigen-wijsheid kan ontdekken, tot bloei kan komen en in je kracht kan gaan staan. Zodat je met nieuwe energie en inzichten zelf verder kan gaan.

Niet alleen door te praten werk je aan je vraag, maar ook door te ervaren.

Hoe ziet een coachingssessie er uit ?                                 

Tijdens de eerste sessie maken we kennis met elkaar en leg ik mijn manier van coachen uit. Daarna verkennen we je situatie en maken we je eerste vraag duidelijk. Met deze eerste vraag gaan we aan de slag.

Tijdens de coaching krijgt je lichaam kans te gaan spreken, zich te verbinden met je vraag en dat kan er voor zorgen dat je creatiever naar je situatie kan kijken. Ik kijk met jou en je vraag mee, in het hier en nu, onderzoekend. Zo kan er inzicht en verbinding ontstaan tussen je denken, je voelen, je lichaam en met datgene waar het jou werkelijk om gaat. Je kan in contact komen met jouw wensen en verlangens en je kan de mogelijkheden onderzoeken om dit vorm te geven. 

Je zult merken dat je je natuurlijke manier van doen ont-dekt, dat het weer klopt, je vrijer kan bewegen en tevredener kan voelen. Dat brengt met zich mee dat er een bredere kijk kan ontstaan op je levenspad. Er kan een nieuw licht gaan schijnen zodat je weer met nieuwe energie verder kan gaan. 

Aan het eind van iedere sessie wordt er in overleg een opdracht geformuleerd waarmee je thuis aan de slag gaat zodat je je nieuwe inzichten kan integreren in je dagelijks leven. Dit maakt deze manier van coachen heel concreet.

Een coachingstraject bestaat doorgaans uit 5 tot 7 sessies van ongeveer vijf kwartier. Dit is afhankelijk van je vraag. Het kan ook zo zijn dat je na 1 à 2 sessies weer verder kan. 

Voor wie ?     

Voor volwassenen en jongeren die zich persoonlijk willen ontwikkelen en meer kwaliteit van leven willen. Voor degene die  tegen lastige situaties aanlopen in hun leven, voor een moeilijke keuze staan, de dingen eens op een rijtje willen zetten  of zich afvragen of dit nu alles is in het leven en daar hulp bij kunnen gebruiken.